Warunki zakupu

Skupujemy złom metali kolorowych, złom stalowy, akumulatory, makulaturę
i inne surowce wtórne od os. fizycznych i firm.

Dostarczony złom aby mógł być poprawnie sklasyfikowany, nie może zawierać zanieczyszczeń niemetalicznych
w postaci piasku, ziemi, żużla, betonu, smoły, gumy, cementu, kamieni, drewna, tworzyw sztucznych,
wody, szkła itp. , oraz materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.

Zakup Od osób fizycznych złomu odbywa się na podstawie
Formularza przekazania odpadów i jest płatne gotówką.

Dla firm wystawiamy DOKUMENT PRZYJĘCIA ZAKUPU
zgodnie z wagą przyjęcia I KARTY PRZEKAZANIA ODPADU.

Płatność gotówką lub przelewem na podstawie faktury VAT (odwrotne obciążenie).
Dokładniejsze warunki ustalane są indywidualnie.

Możliwość transportu własnym samochodem.

Przed nawiązaniem współpracy z nową firmą prosimy o dostarczenie dokumentów ewidencyjnych
oraz zaświadczenia że firma jest czynnym podatnikiem VAT.